بروزرسانی : 1400/07/05 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

خداحافظی با دفترچه بیمه سلامت از ابتدای تیرماه

22بازدید
تیر 05, 1400

از اول تیر ماه در تمام صندوق های بیمه سلامت دفترچه بیمه صادر نمی گردد.
مدیر سرپرستی بیمه سلامت شمال استان اصهان –کاشان  اعلام کرد: تاکنون دفاترکاغذی صندوق بیمه سلامت همگانی وصندوق روستاییان وعشایر از چرخه درمان حذف شده وازاول تیرماه نیزدفاترکاغذی کارکنان دولت و سایر اقشار ازچرخه خارج خواهد شد و از آن پس ازطریق نسخه نویسی الکترونیکی وبا ارائه کدملی وشناسه رهگیری به بیمه شدگان درمانی خدمت رسانی می شود

وی گفت: بیش از ۱۳۰ هزارنفرحوزه شمال استان اصفهان د رشهرستان های کاشان، آران و بیدگل، نطنز و بادرود تحت پوشش بیمه سلامت هستندکه ازاین تعداد ۳۰ هزارنفرآن درصندوق کارمندی و سایراقشار و۷۰ هزارنفرهم درصندوق بیمه روستاییان وعشایرقراردارند.
آشوری تصریح کرد:علاوه بر افرادی که درشهرهاوروستاهای زیر ۲۰ هزارنفرتحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند، حدود ۳۰ هزارنفرهم درشهرهای با جمعیتی بالای ۲۰هزارنفربصورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت همکانی این بیمه درمانی قرارگرفته اند.
مدیر بیمه سلامت شمال استان با اشاره به اهداف سازمان درسال جاری بخصوص برنامه ششم توسعه گفت: اهداف سازمان،اجرای دولت الکترونیک ونسخه نویسی ونسخه پیچی الکترونیک است،اجرای نسخه نویسی الکترونیکی ازسال ۹۷ درسازمان بیمه سلامت به طورسراسری در ۳ شهرستان از هر استان کشور آغاز شد. این طرح در استان اصفهان در شهرستان نطنز شروع شد و درحال اجرا در سراسر استان می باشد
وی در خصوص مزایای طرح نسخه نویسی بیمه سلامت افزود: اجرای نسخه نویسی الکترونیکی میتواندبه شفاف شدن اطلاعات سازمانهای بیمه گر و مشاهده اطلاعات وهویت بیمه شده وهمچنین جلوگیری از خطاهای ناشی ازنسخه پیچی وتداخلات دارویی کمک کند
استفاده از سرویس شهروتندی برای بیمه شدگان
وی اظهار کرد: آدرس http://eservices.ihio.gov.ir/escبرای اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک سرویس شهروندی برای بیمه شدگان تنظیم شده است.دراین سیستم بیمه شده میتواند به تمام اطلاعات درمانی خوددسترسی پیدا کندوتمامی خدماتی که اززمان اجرایی شدن نسخه الکترونیکی دریافت کرده رامشاهده نموده و درصورت لزوم تغییراتی درخصوص عکس وآدرس راهم انجام دهد.

دکتر آشوری درباره پوشش بیمه ای بیماری کرونا بیان کرد: درخصوص هزینه بیماران کرونایی هیچ خدمتی نیست که درتعهدبیمه نباشد، و در حوزه بستری هم ۹۰ درصد از هزینه های درمان را سازمان های بیمه گر به عنوان بیمه پایه پرداخت می کنند و ده درصد باقی مانده از بیمه تکمیلی و یا خود بیمار به عنوان فرانشیز پرداخت می شود.

print